Taibeh Abbasi her an Afganistan’a sınır dışı edilebilir

TAİBEH ABBASİ AFGANİSTAN’A SINIR DIŞI EDİLME TEHLİKESİ ALTINDA

18 yaşındaki öğrenci Taibeh Abbasi, hiç gitmediği Afganistan’a çok yakında sınır dışı edilme tehlikesi altında. Afganistan’da yaşanan sivil kayıpların sayısındaki artışa rağmen Norveç, Kabil’in geri göndermeler için güvenli olduğunu duyurdu. Savaşın sürdüğü Afganistan’a sınır dışı edildiği takdirde Taibeh Abbasi, ağır insan hakları ihlallerine maruz kalabilir.

18 yaşındaki öğrenci Taibeh Abbasi, annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte her an Norveç’ten Afganistan’a sınır dışı edilebilir. Ailenin mülteci statüsünü iptal eden karar için temyiz başvurusunda bulunduğu Anayasa Mahkemesi, 30 Kasım 2017 tarihinde başvuruyu reddetme kararı aldı. Göçmen Temyiz Kurulu (UNE) da 19 Şubat’ta ailenin kararın bozulmasına yönelik talebini reddetti ve 11 Mart’a kadar Norveç’ten ayrılmalarını emretti.

Anne ve babası Afganistan’da Hazara etnik grubuna mensup olan Taibeh Abbasi, İran’da doğdu. Aile, Afganistan’ın Taliban rejimiyle yönetildiği 1988’de ülkeden kaçtı. İran’daki ayrımcılık nedeniyle Taibeh Abbasi’nin ailesi 2012 yazında İran’dan ayrılarak Norveç’e gitti. O zamandan beri Norveç’in merkezinde yer alan Trondheim şehrinde yaşayan Taibeh Abbasi ve erkek kardeşleri, toplumla tamamen uyum içinde bu şehirde okula gidiyor. Taibeh Abbasi ve ailesine Eylül 2012’de Norveç’te mülteci statüsü verildi. Fakat 25 Mart 2014’te Göçmen Ofisi Direktörü, haklı gerekçelerle Afganistan’da zulme uğrama korkusuyla ilgili yeterli kanıt olmadığını ve Kabil’in insanları geri göndermek için güvenli bir yer olarak değerlendirildiğini belirterek ailenin statüsünü iptal etti. Ailenin Göçmen Temyiz Kurulu’na 14 Ekim 2017’de yaptığı temyiz başvurusu, daha önce Norveç mahkemelerine yaptığı başvurular gibi reddedildi. Norveçli göç yetkilileri, Kabil’in Taibeh Abbasi ve ailesi için dahili kaçış alternatifi oluşturduğunu söylüyor. Fakat sivil kayıplar konusunda Kabil şu an Afganistan’ın en tehlikeli ili. Güvenlik durumunun daha kötüye gittiği ülkede birçok silahlı grubun toprak ele geçirme savaşı vermesi nedeniyle hiçbir bölge güvenli kabul edilemez. Sınır dışı edildikleri takdirde Taibeh Abbasi ve ailesi ağır zarar görme tehlikesi altına girebilir.

 “Kabil’de benim ve erkek kardeşlerim için hiçbir gelecek yok,” diyen Taibeh Abbasi, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ayrımcılığa maruz kalacağız ve korunmasız bir azınlık olmanın nasıl bir şey olduğunu somut bir şekilde hissedeceğiz. Genç bir kadın olarak ben özellikle tehlikede olacağım. Eğitim ve kariyer hayallerim darmadağın olacak.”

Norveç’teki birçok Afgan, savaşın tahrip ettiği Afganistan’a geri gönderilme tehlikesi altında, her ne kadar söz konusu geri göndermeler uluslararası hukuk gereğince hukuk dışı olsa da. Yasal olarak bağlayıcı uluslararası geri göndermeme (non-refoulement) ilkesi, Avrupa ülkelerinin hiç kimseyi ağır insan hakları ihlallerine maruz kalabileceği bir yere geri gönderemeyeceği anlamına geliyor. Şiddet düzeyi giderek artarken insanları zarar görme ve zulme uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekleri Afganistan’a geri göndermek uluslararası hukukun ihlalidir.

Norveççe, İngilizce veya kendi dilinizde yazarak yetkililere çağrıda bulunun:

  • Taibeh Abasi ve ailesinin Afganistan’a sınır dışı edilme sürecine derhal son verilmelidir;
  • Geri göndermelerin güvenli ve insanlık onuruna yakışır biçimde gerçekleştirilmesi mümkün olana dek Afganistan’a tüm geri göndermeler geçici olarak durdurulmalıdır.

 

EK BİLGİ

Afganistan, mevcut durumda, “Hükümet-Karşıtı Unsurlar” olarak bilinen güçlerle Hükümet-Yanlısı Güçler arasında devam eden uluslararası olmayan silahlı çatışmaların kıskacı altında. Hükümet-Karşıtı Unsurlar arasında Taliban ve kendisini İslam Devleti olarak adlandıran grup bulunmakla beraber 20’den fazla silahlı grup ülke içinde faaliyet gösteriyor. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 11.418 kişinin öldürüldüğü veya yaralandığı 2016’nın siviller açısından kaydedilen en ölümcül yıl olduğunu bildirdi. BM’nin bildirdiğine göre çatışma kaynaklı güvensizlik ve şiddet sivillerde, özellikle de kadınlarda ve çocuklarda ağır hasarlara yol açtı.

Güvenlik durumunda gözlemlenen bozulma, 2017’de de devam etti. 1 Ocak ile 30 Haziran 2017 arasında UNAMA, 5.243 sivil kayıp (1.662 ölüm ve 3.581 yaralanma) belgeledi. Birçok kişi, intihar bombaları gibi el yapımı patlayıcılar kullanan Hükümet-Karşıtı Unsurların gerçekleştirdiği saldırılarda yaralandı. Sivil kayıplar söz konusu olduğunda insanlar ülkenin her yerinde tehlike altında olsa da Kabil, Afganistan’ın en tehlikeli ili. Çatışma istikrarsız biçimde sürüyor ve zaman zaman öngörülemez eylemlerde bulunan ve devamlı toprak kazanımı veya geri kazanımı amacıyla hareket eden birçok grubu kapsıyor.

Ülkedeki birçok kişi, yaşadıkları bölgenin Hükümet-Yanlısı Güçlerin mi Hükümet-Karşıtı Unsurların mı etkin kontrolü altında olduğu fark etmeksizin ülkenin her yerinde zulüm görme tehlikesi altında. Hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde devlet ajanları, rutin olarak insan hakları ihlallerinde bulunuyor. Hükümet-yanlısı silahlı gruplar, kasti öldürmeler, saldırı, gasp ve sindirme gibi istismarlardan sorumlu. Hükümet-Karşıtı Unsurların kontrolünü elinde bulundurduğu bölgelerde insan hakları ihlalleri oldukça yaygın. Bu ihlallere hukuk dışı infazlar, işkence ve kötü muamele ile serbest dolaşım, ifade özgürlüğü, siyasal katılım, eğitime erişim ve tıbbi bakım haklarının inkar edilmeleri de dahil. Ayrıca, çatışmanın her iki tarafı, kontrol ettikleri bölgelerin dışında da insan hakları ihlalleri gerçekleştiriyor.

Ancak şiddetin artmasına rağmen Avrupa ülkeleri, giderek artan sayıda insanı Afganistan’a geri dönmeye zorluyor – 2016’da zorla geri gönderilen yaklaşık 10.000 kişi de buna dahil. Norveç, en yüksek sayıda Afganı geri gönderen Avrupa ülkelerinden biri. Eurostat verilerine göre 2016’da 760 kişi, 2017’nin ilk altı ayında ise 172 kişi geri gönderildi. Uluslararası Af Örgütü, Avrupa ülkelerinden geri gönderilen Afganların öldürüldüğü, bombalı saldırılarda yaralandığı veya her an zulme uğrama korkusuyla yaşadığı vakaların ayrıntılarını belgeledi.

Geri göndermeleri uygulamak için Norveç ve diğer Avrupa hükümetleri, “Dahili Kaçış Alternatifi” kavramına dayanarak keyfi biçimde “Afganistan’ın” bazı bölgelerinin güvenli olduğunu ileri sürdü. Diğer bir deyişle yetkililer, kişinin daha önce yaşadığı şehrin tehlikeli olduğunu kabul ediyor, fakat bu durumda geri gönderilen kişilerin ülke içinde başka bir yerde yaşamalarını bekliyor. Norveç, Kabil’in dahili kaçış alternatifi olabileceğini düşünüyor, fakat Kabil’in sivil kayıpların en fazla yaşandığı yer olmayı sürdürmesi, Afganistan’da güvenilir bir dahili kaçış alternatifi olmadığını ortaya koyuyor.

215 İMZA SONA ERDİ
Eylemi Paylaş:
111 2