Eski Cumhurbaşkanı Mursi'ye ölüm cezasına hayır!

Yaşam hakkının devletler tarafından güvence altına alınmasını ve ölüm cezasının kaldırılmasını savunan insan hakları savunucuları olarak Mısır'da son yıllarda gerçekleşen ölüm cezası kararlarındaki artıştan endişe duyuyoruz. Mısır mahkemeleri 2014'ten bu yana en az 844 ölüm cezası kararı verdi ve ülkede 27 infaz gerçekleştirildi. Ölüm cezası kararlarının büyük çoğunluğu adil olmayan yargılamalar sonrasında verildi.

Ölüm cezası en temel insan hakkı olan yaşam hakkının hiçe sayılmasıdır. Zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir ceza olan ölüm cezası hiçbir koşul altında kabul edilemez. Yaşam hakkı gibi adil yargılanma hakkı da uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış olan temel bir insan hakkıdır. Hiç kimse meşru bir sebep olmaksızın gözaltında tutulamaz ve adil yargılanma hakkı hiçbir koşulda ihlal edilemez.

Uluslararası Af Örgütü'nün 2014 yılında çıkan raporunda belirtildiği gibi son 20 yılda ölüm cezasını uygulayan ülkelerin sayısı büyük ölçüde azaldı. Bu eğilimin aksine Mısır, siyasi muhalefeti bastırmak amacıyla adil olmayan yargılamalar gerçekleştirerek ve ölüm cezası vermeyi sürdürerek uluslararası insan hakları hukukunu göz ardı ediyor. Ölüm cezası kararlarının büyük çoğunluğu eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin taraftarlarına yönelik veriliyor. Kararlar, toplu ve adil olmayan yargılamalar sonrasında veriliyor. Eski cumhurbaşkanı Mursi'nin kendisi de ilk başladığı andan itibaren adil olmayan bir yargılama sonrasında 16 Haziran 2015'te ölüm cezasına mahkum edildi. Mursi zorla kaybedilmeye tekabül eden şartlarda aylarca gözaltında tutuldu. Soruşturmalar sırasında avukatlara erişimi engellendi. Kendisine gözaltında tutulmasının yasallığını yargı önünde sorgulama hakkı verilmedi.

Mısır yetkililerine uluslararası insan hakları hukuku yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. Onları tüm ölüm cezası kararlarını hafifletmeye ve herkesin, hiçbir koşul altında ölüm cezasına başvurulmadan, uluslararası standartlara uygun bir şekilde adil yargılanma hakkını güvence altına almaya çağırıyoruz. Yetkililerden, Muhammed Mursi'yi ölüm cezasına başvurmadan sivil bir mahkeme önünde adil bir şekilde yeniden yargılamalarını ya da onu serbest bırakmalarını talep ediyoruz.

Yaşam hakkı için bize katılın ve dilekçemizi imzalayın.

1385 İMZA SONA ERDİ
Eylemi Paylaş:
111 2